Risale-i Nur Nedir
 
Risale-i Nur Nedir ve Nasil Bir Tefsirdir?


Kur'ânin hakikatlarini müsbet ilim anlayisina uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyati, her insan için en mühim mesele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gidecegim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatlari nedir?" gibi suallerin cevabini vâzih ve kat'i bir sekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akillari tenvir ve tatmin ediyor.

Yirminci asrin Kur'ân Felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyati, diger taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyati câmi ve havi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride birakacagini da isbat ve ilân etmektedir.

Ecdadimizin bir zamanlar kalblerinde yerlesen iman ve itikad cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karsi imanindan gelen bir kahramanlikla mukabele etmesi, Islâmiyet ve kemalât-i mâneviyenin bayragini Asya, Afrika ve yari Avrupa'da gezdirmesi ve 'Ölsem sehidim, öldürsem gaziyim' deyip ölümü gülerek karsilayarak müteselsil düsman hâdisata karsi dayanmasi gibi, milletçe medar-i iftihar âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkisafi, vatan ve millet menfaati bakimindan ve istikbalimizin selameti noktasindan ne derece elzem oldugu malûmdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddî bir ücret ce sahsî menfaatler mülâhaza etmek, Türk'ün millî tarihinin seref ve haysiyeti ile kabil-i te'lif olamaz. Bizler, ancak Riza-yi Ilâhî için çalisiyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldigimiz telezzüz, kardes ve vatandaslarimiza, Islâmiyete ve insaniyete yardimda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatimiza ait sürur ve ümit, bizim bu babda aldigimiz ve alacagimiz yegâne hakiki mukabele ve ücrettir.

Risale-i Nur nasil bir tefsirdir?

Tefsir iki kisimdir.

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'anin ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarini beyan ve izah ve isbat ederler.

Ikinci kisim tefsir ise: Kur'ânin imanî olan hakikatlarini kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kismin çok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kismi bazan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, dogrudan dogruya bu ikinci kismi esas tutmus, emsalsiz bir tarzda muannîd feylesoflari da susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir sekilde, her asirda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabimiz olan Kur'ânin hakikatlarini rasyonel ve objektif bir sekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattir.

Risale-i Nur!.. Kur'an âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. Bastan basa iman ve tevhid hakikatlariyla müberhen.. Her sinif halkin anlayisina göre hazirlanmis... Müsbet ilimlerle mücehhez.. Vesveseli süphecileri ikna ediyor... En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannid feylesoflari dahi teslime mecbur ediyor...

Risale-i Nur!.. Nurlu bir külliyat... Yüzotuz eser... Büyüklü küçüklü risaleler halinde... Asrin ihtiyaçlarina tam cevap verir... Akli ve kalbi tatmin eder... Kur'ân-i Kerim'in yirminci asirdaki lâfzî degil - manevî tefsiri...

Isbat ediyor!... Akla gelen bütün istifhamlari... Zerreden günese kadar îman mertebelerini... Vahdaniyet-i Ilahiyeyi... Nübüvvetin hakikatini...

Isbat ediyor!... Arz ve Semavatin tabakatindan, melaike ve ruh bahsinden, zamanin haikatindan, Hasir ve Ahiretin vukuundan, Cennet ve Cehennemin varligindan, ölümün mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve sekavetin menbaina kadar... Akla gelen ve gelmeyen bütün îmanî meseleleri en kat'i delillerle aklen, mantiken, ilmen isbat ediyor... Pozitif ilimlerin müsevviki... Riyazi meselelerden daha kat'i delillerle akli ve kalbi ikna edip, meraklari izale eden bir saheser...

Tarihçe-i Hayattan

* * *


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 32015 ziyaretçi (57735 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=More Cool Stuff At POQbum.com